REGULAMIN KONKURSU „Prezentuj swój startup w Akademii Inwestora”

Organizator Organizatorem Konkursu jest Duoinvest.pl sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Korkowa 24a, 04-502 Warszawa, NIP 9522206461

Cel konkursu Celem Konkursu jest wyłonienie 10 najlepszych startupów, które będą miały możliwość darmowej prezentacji podczas wydarzenia Akademia Inwestora, aby pozyskać inwestora

Uczestnicy konkursu Konkurs jest otwarty dla startupów z Polski, działających w różnych sektorach branżowych

Warunki uczestnictwa Aby wziąć udział w Konkursie, startup musi:

 1.  Mieć produkt lub usługę gotową do wprowadzenia na rynek lub już wprowadzone.
 2.  Posiadać zespół osób potrafiących zrealizować projekt.
 3.  Mieć wysokie perspektywy rozwoju.

Zasady konkursu Uczestnicy powinni przesłać prezentację zawierającą.

 1.  Dane kontaktowe i nazwa startupu.
 2.  Etap rozwoju startupu.
 3.  Opis działalności.
 4.  Model biznesowy.
 5.  Dotychczasowe wyniki finansowe (jeżeli są).
 6.  Oczekiwania względem inwestora.

Prezentacje należy przesłać na adres e-mail: akademiainwestora@duoinvest.pl do dnia 20 lutego 2024 r.

Ocena prezentacji. Prezentacje będą oceniane przez komisję składającą się z ekspertów branży startupowej pod względem:

 1.  Innowacyjności pomysłu.
 2.  Potencjału biznesowego.
 3.  Składu zespołu.
 4.  Jakości prezentacji.

Nagrody Laureaci Konkursu otrzymają:

 1.  Możliwość prezentacji na Akademii Inwestora.
 2.  Zaproszenie na targi w Dubaju w październiku 2024 r.

Udostępnianie danych osobowych Biorąc udział w Konkursie, startupy wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych przez Organizatora w celu przeprowadzenia Konkursu oraz ewentualnego promowania zakwalifikowanych startupów podczas Akademii Inwestora.

Postanowienia końcowe

 1.  Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu Konkursu.
 2.  Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody lub straty poniesione przez startupy w związku z udziałem w Konkursie.
 3.  Decyzje Organizatora odnośnie Konkursu są ostateczne.

Wymagania dotyczące prezentacji

 1.  Prezentacja w formie PowerPoint lub Keynote. Może być wysłana w pdf.
 2.  Czas trwania prezentacji: maksymalnie 10 minut.
 3.  Język: polski.
 4.  Treść powinna być klarowna, zrozumiała i angażująca.
 5. Muszą być 3 elementy: opis pomysłu i perspektywy, jakie są oczekiwania finansowe od inwestora, co się oferuje inwestorowi.
 6. Organizator oświadcza, że przesłane prezentacje będą wykorzystywane wyłącznie na potrzeby Konkursu „Prezentuj swój startup w Akademii Inwestora” i na potrzeby eliminacji o których mowa w Regulaminie. Organizator oświadcza, że przesłane prezentacje nie będą przekazywane do innych osób ani podmiotów ani przetwarzanie w sposób inny niż na potrzeby Konkursu i eliminacji.
 7. Przesłanie prezentacji oraz udział w eliminacjach jest wyrażeniem przez Uczestnika zgody na nagrywanie, przetwarzanie i wykorzystywanie wizerunku na wszelkich polach eksploatacji przez Organizatora.